Tinnitus.

Algemene informatie over Tinnitus oorzaak,
gevolgen en omgaan met deze klachten.




Hyperacusis, overgevoeligheid voor geluiden.
Op deze pagina vind u er ook meer informatie over.

Er is op vele manieren hulp verkrijgbaar.
Ook bij psychosociale problemen.

Voor problemen op het werk zijn er ook diverse mogelijkheden voor hulp.

Ook Werkpad is een instantie die hierbij eventueel kan helpen.


 


    

Mogelijke oorzaken Tinnitus.

In sommige situaties is de oorzaak van tinnitus aanwijsbaar, maar vaak is daar onduidelijkheid over. Kennis van die oorzaken kan belangrijk zijn, want bij bepaalde oorzaken is tinnitus te verhelpen.

Subjectief en objectief oorsuizen.
Bij oorzaken van tinnitus moet een onderscheid worden gemaakt tussen subjectief en objectief oorsuizen. Bij subjectief oorsuizen worden de geluiden alleen waargenomen door de persoon zelf. Objectief oorsuizen kan door een buitenstaander worden gemeten. Objectief oorsuizen komt relatief weinig voor, de oorzaak is meestal een lichamelijke aandoening.

Hieronder worden de oorzaken genoemd voor respectievelijk subjectief en objectief oorsuizen en een opsomming van hoorproblemen die samenhangen met Tinnitus:


Mogelijke oorzaken - subjectief oorsuizen:

 • Verwondingen, direct veroorzaakt door het reinigen van oren met wattenstaafjes of lucifers.
 • Ook indirecte verwondingen zoals scheuring van het trommelvlies, schedelblessures of een whiplash.
 • Lawaai.
 • Door blootstelling aan een plotselinge en extreme hoeveelheid geluid, wordt het trommelvlies of binnenoor beschadigd. Ook langdurig lawaai, zoals op een bouwterrein kan afnemend gehoorvermogen in combinatie met tinnitus veroorzaken.
 • Bijwerkingen van medicijnen.
 • Stoffen zoals het potentieel gevaarlijke acetylsalicylzuur kunnen tinnitus veroorzaken. Meer medicijnen staan vermeld in de NVVS-brochure Nooit meer stilte? Leren omgaan met tinnitus. Deze kunt u bestellen via de  Winkel van de NVVS. Meer over bijwerkingen kunt u lezen in Medische behandeling.
 • Otosclerose.
 • Deze meestal erfelijke aandoening wordt veroorzaakt door een veranderingsproces in het bot. Hardhorendheid en oorsuizen zijn de belangrijkste symptomen.
 • Chronische middenoorontsteking.
 • Bij deze ontsteking scheidt het slijmvlies van het middenoor, dat via de buis van Eustachius met de keelholte in verbinding staat, wondvocht af. Meestal is er ook sprake van een defect aan het trommelvlies, met slechthorendheid en oorsuizen als gevolg.
 • Hart- en vaatziekten.
 • Een te hoge of te lage bloeddruk kan oorsuizen veroorzaken. Ook arteriosclerose (aderverkalking) kan oorsuizen veroorzaken als de toenemende afzettingen aan de vaatwanden de vaten vernauwen.
 • Bloedafwijkingen.
 • Een gebrek aan rode bloedlichaampjes, ijzer of rode bloedkleurstof kan oorsuizen veroorzaken. Ook een teveel aan rode bloedlichaampjes kan dit effect hebben. Verder kan slechte doorbloeding tinnitus tot gevolg hebben.
 • (Sommige) stofwisselingsziekten.
 • Sommige stofwisselingsstoornissen gaan gepaard met oorsuizen, zoals vetstofwisseling, jicht, diabetes, nier- en schildklierkwalen en vitaminegebrek.
 • Halswervelkolomsyndroom.
 • Veranderingen in de bouw van de halswervelkolom kunnen leiden tot oorsuizen.
 • Kaakproblemen.
 • Als het kaakgewricht slijt, kan dat leiden tot tinnitus.
 • Narcose.
 • Door narcose kunnen er grote bloeddrukschommelingen ontstaan. Daardoor kan de doorbloeding in het binnenoor tijdelijk minder goed zijn, met oorsuizen als gevolg.
 • AllergieŽn.
 • Oorsuizen kan ontstaan bij een heftige uitbraak van een allergie. Dit komt mogelijk doordat de buis van Eustachius dicht gaat zitten door de slijmvlieszwellingen waar de allergie mee gepaard gaat.
 • Infectieziekte.
 • Deze kan de weerstand van het lichaam aantasten. Bij zo`n aanval van algehele zwakte kan tinnitus ontstaan.
 • Oorsmeerprop.
 • Harde proppen van oorsmeer - vaak het gevolg van overdreven hygiŽne - kunnen hinderlijke oorsuizen, een vol gevoel in het oor en lichte slechthorendheid veroorzaken. Het virus of bacterie kunnen het binnenoor beschadigen.
 • Acusticus-neurinoom of brughoektumor.
 • Als dit goedaardige maar zelden voorkomende gezwel groeit, kunnen functies uitvallen die door de gehoorzenuw worden gestuurd. Hierdoor ontstaat onder meer oorsuizen. U leest meer over brughoektumor in 
 • Immogene slechthorendheid.
 • Deze aandoening, die zelden voorkomt, wordt veroorzaak door een gestoorde autoimmuunreactie en gaat vaak gepaard met oorsuizen.

Mogelijke oorzaken - objectief oorsuizen:

 • Mankementen aan de bloedvaten
 • (vasculaire oorzaken). Vaak kan het bloed door vaatvernauwing niet ongehinderd door de vaten stromen. Door de vernauwing ontstaat er een stroomversnelling van het bloed, die het ruisende geluid veroorzaakt.
 • Mankementen aan de spieren
 • (musculaire oorzaken). Bij het niet goed functioneren van de buis van Eustachius (die het middenoor met de keelholte verbind en zorgt voor opheffing van drukverschillen) ontstaan willekeurige bewegingen die klikkende geluiden veroorzaken. Ook de gehemeltespieren en de spieren in het middenoor kunnen geluiden opwekken.

Samenhang met andere hoorproblemen:

 • Oorsuizen en slechthorendheid gaan vaak hand in hand. Dat geldt ook voor ouderdomsslechthorendheid.
 • Dit acuut optredend, meestal eenzijdig gehoorverlies gaat in negentig procent van de gevallen gepaard met oorsuizen.
 • Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bepaalde verandering in het binnenoor; het belangrijkste kenmerk van de ziekte is de combinatie van draaiduizeligheid, slechthorendheid en tinnitus.

 • Hyperacusis.

 • Overgevoeligheid voor geluid gaat vaak samen met oorsuizen. Ongeveer dertig procent van de mensen die tinnitus hebben, kampen ook met hyperacusis.

                  Hyperacusis.

Zelfdoding na gehoorschade, waarschuwing tegen harde muziek

Dietrich HectorsDe 29-jarige Dietrich Hectors pleegde zelfmoord omdat hij de last van zijn hyperacusis en tinnitus niet meer kon dragen. Hij had de aandoeningen opgelopen door harde muziek. Hij plaatste een afscheidsbrief op internet om jongeren te waarschuwen. Zijn opmerkelijke actie kreeg de nodige aandacht de media, kijk op zijn afscheidsbrief.

Wat is hyperacusis?
Hyperacusis (Grieks, letterlijk: ik hoor teveel) is overgevoeligheid voor geluid. Een aandoening van het gehoororgaan waarbij normaal omgevingsgeluid niet of nauwelijks wordt verdragen.

Mogelijke oorzaken
Over het ontstaan van hyperacusis is nog weinig bekend. Er is wel kennis over verbanden tussen bepaalde situaties en hyperacusis.

Verslag voorlichtingsbijeenkomst Hyperacusis 5 april 2008
Dit verslag biedt u een samenvatting van de presentaties en de onderling uitgewisselde informatie tijdens de Hyperacusisdag die de NVVS op 5 april 2008 in Doorn organiseerde in het kader van 100 jaar NVVS.
-Gemma Kok MSc, onderzoek Wetenschapswinkel UMC Groningen 'Hyperacusis' invloed op de globale kwaliteit van leven en het psychisch, fysiek en sociaal functioneren'
-prof.dr. Pim van Dijk, Universitair Audiologisch Centrum Groningen
-Ines Sleeboom, psychiater en directeur Behandelzaken VIA, 's-Gravenhage

Omgaan met hyperacusis
Het dragen van oordoppen en/of gehoorbescherming kan enige verlichting geven bij hyperacusis, maar veroorzaakt ook weer communicatieproblemen. Het zal noodzakelijk zijn om veel gewoontes en bezigheden te veranderen of volledig op te geven.

Onderzoek naar kwaliteit van leven met hyperacusis
Hyperacusis blijkt een grote impact te hebben op het totale functioneren en de kwaliteit van leven. Dit blijkt uit 'Een onderzoek naar het psychisch, fysiek en sociaal functioneren en de globale kwaliteit van leven van mensen die te veel horen' van Gemma Kok. Haar scriptie is tot stand gekomen met begeleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Medische hulp bij hyperacusis
De oorzaak van hyperacusis blijft in de meeste gevallen onbekend. Dat maakt het moeilijk om een goede behandeling te geven die hyperacusis kan verhelpen. Hyperacusis is tot op heden ook niet te verhelpen. Wel zijn er trainingen/psychosociale hulpverleningstrajecten.

Wie helpt mij verder?
De Tinnitus & hyperacusis commissie van de NVVS streeft ernaar om informatie te verstrekken en mensen met hyperacusis in de brede zin van het woord te steunen in de wetenschap dat deze aandoening op dit moment niet te genezen of te behandelen is.