Op deze pagina staan diverse links naar instanties en ander instellingen die iets met Tinnitus en/of Hyperacusis te maken hebben.

Mocht er een link niet werken, dan hoor ik dit graag.

U kunt dit HIER melden.
    Links naar diverse instanties of organisaties.


    Diverse links voor hulpverlening.

    Tips tegen geluidshinder.

    Bedrijf wat de Neurostimulators in Duisland verzorgd.

    Andere site van prof. dr. de Ridder.
   
    Informatie over de Arbowet.

    Informatie over Hyperacusis.

    De Nationale Hoorstichting.

    De vereniging van KNO-artsen.

    Nederlands huisartsengenootschap.

    Psychologische behandeling en neurostimulatie door dr. Hielke Det-Bartels.

   Tinnitus door elctro-allergie?

    Stichting Electro Hypersensitiviteit.

    Site bescherming acoustisch milieu.

   Oorakel, hier kunt u alle hoorhulpmiddelen vinden.
   Draadloos, via Bluetooth en allerlei andere hulpmiddelen.

   Nog een site met informatie over Tinnitus verzorgt door de GGMD en VIA.

   Informatie van de Nederlandse vereniging van Audiologen.

   Voor juridische ondersteuning.


    Instanties die hulp verlenen.

   
Alle Audiologische centra.

    De Riethorst in Ede, GGZ instelling voor doven en slechthorenden.

    VIA, voor hulp bij Tinnitus.
 
    Werkpad, voor hulp bij werkplekaanpassingen.  

    GGMD, geeft ook Tinnitustrainingen door het hele land.
 
    Kentalis, geeft ook hulp bij oorsuizen.

    Het Tinnitusloket van de FENAC. 0800-tinnitus.

    Tinnitus Retraining Therapie volgens Jastreboff en Hazell principe.

    Adelante, onderdeel van Audiologisch Centrum Hoensbrfoek.


   Site's uit het buitenland over Tinnitus.
 
  
Het Europese Tinnitus platforum.

   Amerkaanse Tinnitus organisatie.
   
   Duitse Tinnitus Liga.

   Oostenrijkse Tinnitus Liga.

   Britse Tinnitus Association.