Op deze pagina vind je diverse vormen van maskering van de Tinnitusklachten.


Zo zijn er op internet vele vormen van te vinden.


Ook met Cd's met diverse vormen van muziek.

Zelf heb ik sinds december
2012 nieuwe hoortoestellen.
Dit zijn toestellen met
maskeerfunctie.

Deze heb ik via Fonique in
Deventer aangeschaft.

Mijn ervaringen kun je hier
lezen, dit wordt regelmatig
ge-update.

     Fonique
Fonique Hoortechniek.
Boxbergerweg 20.
7421 BD Deventer.
Tel: 0570-600583.


Er zijn diverse vormen om met Tinnitus om te gaan of het te maskeren.

 Een van de vormen is om het met muziek te maskeren.

Een MP3-speler te gebruiken of de radio zachtjes aan op de achtergrond.


Sommige mensen hebben 'snachts de radio tussen twee stations in staan

en maskeren zo de Tinnitus om beter in te slapen.


Anderen gebruiken diverse andere vormen van maskeren.

Bij voorbeeld een Tinnitusmaskeerapparaat.


maskeerder


 • Ruisen van de zee
 • Kabbelend beekje
 • Regen
 • Wind door de bomen
 • Vogelgeluiden
 • Harteklop
 • Ruisen.
       Deze kun je hier eventueel ook bekijken en bestellen.


       Diverse apparatuur om deTinnitus te verlichten.

  

Een andere vorm van maskeren is een fontijntje in de slaapkamer.


Fontein


Deze mevrouw schreef er het volgende bij:

" beschrijving van de fontein":

 

deze fontein is eigenlijk een buitenfontein, want kamerfonteintjes geven niet genoeg geluid
 Dit soort dingen kun je kant en klaar kopen bij een tuincentrum, je moet hem alleen dan nog "aankleden". Omdat die dingen nogal spetteren( wat kamerfonteintjes ook wel doen ),
hebben we bij het tuincentrum een soort folie gekocht met grind erop geplakt,
eigenlijk bedoeld voor vijverlopen. Dit staat veel leuker dan plastic natuurlijk.
Daarop hebben we weer vochtminnende plantjes gezet.o.a. zgn. "slaapkamergeluk"
(ja ,het heet echt zo), doet het heel goed . Om het water gezond te houden hebben we er waterplanten en zgn. zuurstofplanten in gezet.
Het water wordt dan niet groen en het is bovendien een heel leuk gezicht
 Als het te donker is , er een lamp boven hangen. We hebben ook nog gedacht over een paar vissen , maar die gaan waarschijnlijk troep maken en dan moet je het ding steeds gaan schoonmaken. Het is echt de moeite waard! Het is net een klein binnentuintje (1 vierk. meter).
Mijn man , die geen oorkwaal heeft, blijkt ook ineens beter te slapen!
Het geheel heeft ongeveer incl. planten iets van 200 euro gekost."

 

                                 Andere vormen van omgaan met oorsuizen.


Uit de verhalen van mensen die tinnitus hebben, blijkt dat het moeten accepteren
vaak leidt tot boosheid, angst of depressiviteit.
Voor hen zijn de geluiden blijvend en ze zullen niet meer weggaan.
Wat kunnen mensen doen om te leren omgaan met oorsuizen (tinnitus)?

De NVVS heeft allereerst een aantal praktische tips.
Ook zijn er therapieŽn over het leren omgaan met tinnitus, onder ander e Tinnitus Retraining Therapie.
He t delen van ervaringen maakt het makkelijker om beter met oorsuizen om te gaan.
Op deze pagina vindt u verder meer over hulpmiddelen om de altijd aanwezige geluiden
naar de achtergrond te dringen.

De NVVS en andere organisaties kunnen u verder helpen met het omgaan met oorsuizen.

       Tips.

 • Laat uw oren/gehoor altijd medisch en audiologisch onderzoeken op eventuele afwijkingen.
 • Probeer spanningen te vermijden; spanning stimuleert een toch al te gespannen hoorsysteem.
 • Zorg voor voldoende rust en vermijdt oververmoeidheid.
 • Zoek zoveel mogelijk afleiding, onderneem activiteiten in de frisse buitenlucht (zuurstofrijk), maar las wel rustpauzes in.
 • Probeer situaties waarbij veel lawaai is, te vermijden; gebruik zonodig gehoorbeschermers.
 • Probeer zo goed mogelijk te slapen, met het hoofd wat hoger, bijvoorbeeld op twee kussens. Een verminderde bloedaandrang naar de hersenen werkt gunstig op tinnitus.
 • Zorg voor een goede bloeddruk, passend bij uw leeftijd.
 • Leer uw oorsuizen te aanvaarden als een vervelende realiteit en probeer er zo weinig mogelijk aandacht aan te schenken.
 • Men hoort het oorsuizen meestal in een stille omgeving. Een afleidend geluid, bijvoorbeeld een radio, ventilator of zelfs een tikkende klok kan uw geluid maskeren.
 • Lees bij medicijngebruik eerst de bijsluiter goed na op eventueel oorsuizenrisico.
 • Gebruik kalmerende middelen alleen op voorschrift van uw arts en dan liefst zo weinig mogelijk.
 • Wees matig met stimulerende middelen waaronder ook alcohol, koffie en zelfs chocolade worden gerekend.
 • Tenslotte: probeer een zo overzichtelijk mogelijk leven te leiden.


TherapieŽn

Tinnitus Retraining Therapie: leren om tinnitus niet meer te horen
De Tinnitus Retraining Therapie (TRT) heeft als uitgangspunt dat tinnitus wordt veroorzaakt door een beschadiging in het slakkenhuis. Door die beschadiging blijft de gehoorzenuw actief, ook als er geen geluid wordt aangeboden. De TRT maakt gebruik van het vermogen van mensen om geluiden als het ware te laten weglekken uit het bewustzijn, zoals ook het geluid van een zoemende computer of brommende koelkast na verloop van tijd niet meer wordt `gehoord`.
Meer informatie kunt u ook vinden bij de audiologische centra.

Autogene Training
Deze training is een vorm van geconcentreerde ontspanning, waarbij een persoon leert bepaalde lichamelijke processen te beÔnvloeden. Men leert de eigen spierspanning waar te nemen en te controleren. De bedoeling is door suggestie en concentratie de spieren op bepaalde plaatsen te ontspannen en de lichaamstemperatuur plaatselijk te laten stijgen.

Meer informatie over genoemde trainingen is te vinden in de NVVS-brochure Nooit meer stilte? Leren omgaan met tinnitus. De brochure kunt u bestellen in de Winkel van de NVVS.

Ervaring delen
Contact met lotgenoten maakt het makkelijker om beter met tinnitus om te gaan. Ukunt zelf lotgenoten opzoeken, maar de Commissie Tinnitus & Hyperacusis van de NVVS organiseert ook zelfhulpgroepen.

Zelfhulpgroepen
Deelnemers ondervinden in zo`n groep vaak voor het eerst aandacht en begrip voor hun klachten. Er is herkenning en opluchting: ineens blijkt dat er meer mensen zijn die kampen met dat voortdurende, afschuwelijke geluid in hun hoofd.

De zelfhulpgroep wordt geleid door iemand die gewend is aan zijn of haar tinnitus. Zij of hij beschikt over kennis van het oor en van oorsuizen. De groep bestaat uit maximaal tien personen. Die komen over een periode van paar maanden regelmatig bijeen. Ook is het mogelijk de partner bij de groep te betrekken.

Meer informatie: de Commissie Tinnitus & Hyperacusisvan de NVVS: tinnitus.secretariaat@nvvs.nl.

Hulpmiddelen
Bij chronische tinnitus zijn er hulpmiddelen die de altijd aanwezige geluiden naar de achtergrond kunnen dringen.

Hoortoestellen
Een hoortoestel versterkt het  omgevingsgeluid, waardoor het de tinnitus kan overstemmen. De effectiviteit hangt af van de zwaarte van het gehoorverlies en de soort tinnitus. Zie ook hoortoestellen.

Tinnitusmaskeerder
Dit apparaat dat in vorm op een hoortoestel lijkt, produceert zelf ruis en kan daarmee de tinnitus onhoorbaar, in ieder geval draaglijker maken. Maar bij sommigen hindert de maskeerder het verstaan van spraak.

Tinnitusinstrument
Dit instrument is een combinatie tussen een hoortoestel en een tinnitusmaskeerder, bedoeld voor mensen met een slecht tot zeer slecht gehoor. De gebruiker kan zelf de volume, kwaliteit van geluid en ruis zelf instellen. Bij sommigen blijft de tinnitus enige tijd weg nadat de tinnitusmaskeerder is uitgeschakeld.


Commissie Tinnitus en Hyperacusis
De commissie van de NVVS is hťt landelijke orgaan dat aandacht vraagt voor tinnitus en hyperacusis. Zij biedt steun en informatie aan mensen die deze aandoeningen hebben.

De commissie is samengesteld uit ervaringsdeskundigen en specialisten. die werkzaam zijn of waren met betrekking tot een van deze hoorproblemen.

De commissie verzorgt publicaties en organiseert lokale, regionale en landelijke voorlichtingsbijeenkomsten (hiervoor kunt u kijken bij agenda). Verder beschikt de Commissie Tinnitus en Hyperacusis over een netwerk van contactpersonen waarop mensen met tinnitus of hyperacusis een beroep kunnen doen voor een persoonlijk gesprek.

Commissie Tinnitus en Hyperacusis: tinnitus.secretariaat@nvvs.nl.

Andere organisaties

In de rubriek Volwassenen en slecht horen vindt uZ informatie over.

De daar genoemde organisaties bieden ook advies en hulp bij oorsuizen.
Klik hier voor een overzicht van TRT-mogelijkheden in Nederland.

Literatuur
Over tinnitus is de nodige Nederlandstalige en (vertaalde) buitenlandse literatuur verschenen. Verder zijn er een aantal websites [link naar beneden] met informatie over het onderwerp.

Nederlandse en vertaalde literatuur

Nooit meer stilte? Leren omgaan met tinnitus
Uitgave NVVS, 2004
De brochure kunt u bestellen via de NVVS-winkel.

Weet wat u slikt, medicijnen bij oorsuizen, MťniŤre en plotsdoofheid
Uitgave: NVVS, 2004
De brochure kunt u downloaden via de NVVS-winkel.

Help, het is nooit stil! Omgaan met tinnitus/oorsuizen
(Vertaling van Richard Hallam: Living with tinnitus(1989))
Uitgave: Stichting Wetenschappelijke Publicaties, Utrecht,1998
ISBN 90 6665 220 9
Het boek is tijdelijk uitverkocht.

Klinische bevindingen bij patiŽnten met oorsuizen
Dr. J.H. Hulshof, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Geneeskunde
Uitgave: Drukkerij J.H. Pasmans, `s-Gravenhage, 1985

Leven met Oorsuizen
(Vertaling van Dr. Franz-Josef Ganz: OhrgerŚusche (1989))
Uitgave: In samenwerking met de Commissie Tinnitus,1992
ISBN 90 384 0335 6
Het boek kunt u bestellen via de NVVS-winkel.

Leven met MťniŤre. Duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies
Haja van Bakel, in samenwerking met de Commissie MťniŤre, NVVS
Uitgave: Kosmos -Z&K uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 1997
ISBN 90 215 2853 3
Het boek kunt u bestellen via de NVVS-winkel.

Tinnitus. Bekendheid en beleving van oorsuizen.
NIPO, 2002. Beschrijft de resultaten van een grootschalig NIPO-onderzoek. Uit het onderzoek bleek o.a. dat ruim 10% van de onderzochte personen een vorm van tinnitus heeft. 

Duitse literatuur

Tinnitus Hilfe, Ein Arbeitsbuch fŁr PatiŽnten und Ihre šrtzlichen und nicht-šrztlichen Helfer
Bernhard Kellerhals & Regula Zogg
Uitgave: Karger Verlag, Freiburg, Basel,1996
ISBN 3 8055 6291 8

Die Behandlung von Ohrgeršuschen
Dr. Med. Eberhard Biesinger
Uitgave: Georg Thieme Verlag, D-70469 Stuttgart,1996
ISBN 3 89373 364 7
Ook verkrijgbaar bij Deutsche Tinnitus Liga, Postfach 349, D-42353 Wuppertal

Ohrgeršusche, Tinnitus Sprechstunde
Dr. Med. Franz-Josef Ganz
Uitgave: Georg Thiemen Verlag, D-70469 Stuttgart,1986
ISBN 3 89373 046 X
Ook te bestellen bij Deutsche Tinnitus Liga, prijs op aanvraag.

Websites

De GGMD voor Doven en Slechthorenden (voorheen Bureau DSS) breidt het dienstenpakket van bDDS (maatschappelijk werk, opleidingsadvies, loopbaan- en woonbegeleiding, opvoedingstraining, communicatietraining) uit met geestelijke gezondheidszorg. U leest hier over de tinnitustraining die hier wordt aangeboden.

Een gezamenlijk inititatief van VIA en GGMD voor hulp bij
tinnitus: www.hulpbijoorsuizen.nl

Hans Troost, musicus, pianostemmer, heeft artikelen geschreven over omgaan met tinnitus en hyperacusis en gehoorproblematiek in de muziekwereld.

Het Duitse www.tinnitus.de is een goed vertrekpunt voor uw zoektocht naar informatie over tinnitus.

Via www.adelante-zorggroep.nl vindt u informatie over Adelante audiologie & communicatie. Dit zorgcentrum is gespecialiseerd in onderzoek, advies, begeleiding en bijzondere zorg van volwassenen en kinderen met gehoor- en taalproblemen.

Parnassia en Gehoor en Spraak Centrum Erasmus MC ( Academisch ZH te Rotterdam) bieden een cognitieve, gedragstherpeutische benadering aan gericht op vermindering van de klachten. Hier leest u er meer over.

De Duitse Tinnitus-Liga heeft een uitgebreide site over tinnitus. Sinds november 1997 kan men zich gratis abonneren op een mailinglist over tinnitus.

www.tinnitus.org brengt u naar informatie, zowel in het Engels als Duits, van de tinnitus- en hyperacusis specialisten Jastreboff en Hazell. Hazell betitelt veel informatie op Internet over tinnitus en hyperacusis als verouderd of lariekoek.

Independent Hearing Aid Information geeft het California Tinnitus Assessment Center info over tinnitus en hyperacusis. De behandelwijze van Pawell Jastreboff voor tinnitus- en hyperacusis-patiŽnten wordt uitgelegd.

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttherorie.  Zij geven ook therapieŽn om beter met uw Tinnitusklachten om te leren gaan. Op deze site kunt u een therapeut zoeken die bij u in de buurt een praktijk heeft. Zij kunnen u dan verder helpen.

Voor Nederland kunt u onder andere terecht bij Irma Van der Meer.

Tinnitus, geen gehoor. Een NVVS-cd met meer dan 150 tinnitusgeluiden
De NVVS-cd "Tinnitus: geen gehoor" met ruim 150 tinnitusgeluiden helpt om anderen te laten ervaren wat tinnitus is.
Deze is te bestellen in de NVVS-winkel.